Πελατολόγιο

Οι πελάτες μας είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες διέλασης στην Ελλάδα όπως :

 • ALUMINCO A.E.
 • PROFILCO Α.Ε
 • EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε
 • EXALCO A.E.
 • ALFA PRESS A.Β.Ε.E.
 • ΜΕΤΑLΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.
 • MΕΤΑL A.B.E.E.
 • ALUSET- Π.ΚΑΡΑΜΠΑΣΤΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε
 • BLK A.E.
 • ΑLΚΟ HELLAS Α.Β.Ε.Ε.
 • MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES LTD
 • ΚΑΤΑL Α.Ε.

Παράλληλα για διάφορα εργαλεία και μηχανουργικές εργασίες έχουμε πελάτες τις παρακάτω εταιρείες:

 • STASY Α.Ε.
 • HELLENIC CABLES Α.Ε.
 • ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
 • INTRACOM Α.Ε.
 • ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
rootΠελάτες